Други изделия от пластмаса

Пластмасова канелка за бидон
 Пластмасова канелка за бъчва
 Пластмасова домакинска лопатка