Контакти

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

Милчо Панов
Моб. тел.: 0888 711 530
Тел./факс: 062 678 642
E-mail: panov58@abv.bg
Любомир Панов | Lyubomir Panov
Phone: +359 896 078 602
E-mail:
lubomir_panov@abv.bg
Десислав Ванчев | Desislav Vanchev
Phone: +359 899 979 828
E-mail: 
deso_vanchev@abv.bg

    Поставянето на отметка в това поле показва, че разбирате и приемате нашaтa Политика на поверителност.

    Адрес:
    5000, Велико Търново,
    ул. „Деньо Чоканов“ 8 Б